Cao: Collectieve arbeidsovereenkomsten

Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst? 

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een akkoord dat gesloten wordt tussen werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties of werkgevers. In een collectieve arbeidsovereenkomst worden zowel individuele als collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in ondernemingen of een bedrijfstak vastgesteld. Ook de rechten en de verplichtingen van de contracterende partijen worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst. 

 

Sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten worden gesloten in een paritair (sub)comité en worden voor onze sector steeds algemeen verbindend verklaard. Alle werkgevers en werknemers die behoren tot het paritair (sub)comité zijn er bijgevolg door gebonden.

 

TRAXIO als representatieve werkgeversorganisatie

De paritaire (sub)comités waarin TRAXIO als representatieve werkgeversorganisatie zetelt zijn:

  • het Paritair Comité voor het Garagebedrijf - PC 112
  • het Paritair Subcomité voor het Koetswerk - het PSC 149.02
  • het Paritair Subcomité voor de Metaalhandel - het PSC 149.04

 

Opgelet! De bedienden die in onze sector werken vallen doorgaans binnen het toepassingsgebied van het Aanvullende Paritair Comité voor Bedienden (APCB 200). De sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten voor bedienden kunnen geraadpleegd worden op de website van het Sociaal Fonds van het APCB/Paritair Comité 200.

PC 112: Paritair Comité voor het Garagebedrijf

Alternate Text

Heb je nog vragen over PC 112?

Neem vrijblijvend contact op met TRAXIO.


PSC 149.02: Paritair Subcomité voor het Koetswerk

PSC 149.04: Paritair Subcomité voor de Metaalhandel

Bundel van collectieve arbeidsovereenkomsten:

Alternate Text

Vragen of meer info?

Hebt u nog vragen over bovenstaande documenten of wenst u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met TRAXIO.